Payment with Klarna Payment with Swish
Vi hjälper dig med det mesta inom tryck & profilering!

STIEFEL | Blue Spray | 200ml

  • 149 SEK
I lager
Lagersaldo: 5

Stiefel Blue Spray är en blå-färgad sanerande spray för att rengöring och desinfektion av bakterier, virus och svamp.

Spraya från ca 20cm avstånd. 

Förvara torrt och svalt och oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för hög värme, öppen låga eller gnistor. Spraya inte mot öppen låga. Extremt lättantändlig aerosol. Trycksatt behållare, kan explodera vid hög värme. Utsätt inte för temperaturer över 50 grader. Flaskan sorteras som farligt avfall och lämnas på återvinningscentral. Skölj omedelbart vid kontakt med ögon! Undvik att andas in sprayen. Kan orsaka yrsel och trötthet.

Innehåll:

  • Isopropanol
  • Geraniol